"Moonshine MK besöker Vännfors Hembygdsdag den 7:e augusti"