"Erland blir förste man ut att börja meka moppe..."