"Frågestopp hos en bonde som snällt lånat ut sina ägor för oss att rasta på."