Joggys E-Type totalstrejkar, han får ta till med repet.