"Första frågestoppet ute i skogen vid ett vattendrag någonstans i Agnästrakten"