"Så har vi hamnat ute på industriområdet, för dagens sista utmaning, dragrace om 40 meter."