"Lite mer skjutande, stenarna ven friskt i luften."