"Någon hade försett sin moppe med ett enkmelt budskap."