"En av klubbens nya medlemmar, Roger, kör en finputsad Zündapp."